logo-print
T (0186) 61 55 00

Verkeersdrempels Verkeersplateau

De toegestane snelheid bepaalt hier het benodigde type drempel. De Verkeersdrempels Verkeersplateau worden hier niet tegen elkaar gelegd maar is er sprake van een tussenplateau. Bij kruisingen worden altijd verkeersplateau's toegepast.
De oprit zorgt voor een verticale opwaartse beweging en de afrit voor een verticale neerwaartse beweging.

Toepassingen:
- Drempel 30 km/uur-zone: in 30 km/uur-gebieden waar de situatie dit vereist (b.v. scholen);
- Drempel 50 km/uur-zone: binnen de bebouwde kom waar 50 km/uur acceptabel is maar niet mag worden overschreden;
- Drempel 60 km/uur-zone: in 60 km/uur-gebieden, vooral buiten de bebouwde kom.

De aanbevolen hoogte voor een verkeersplateau is bij een snelheid van 20 of 30 km naar keuze 8 of 12 cm, wat overeenkomt met de aanbevolen hoogten uit de Richtlijnen voor de toepassing van verkeersdrempels en - plateaus.
Verkeersplateaus leiden tot snelheidsverlagingen en dragen daarmee bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid.
De 50 en 60 km/uur drempels zijn alleen met hoogteverschil van 8 cm leverbaar.