logo-print
T (0186) 61 55 00

Verkeersdrempels

De toegestane snelheid bepaalt hier het benodigde type drempel.
De Verkeersdrempels worden hier tegen elkaar gelegd zonder tussenplateau. Er is sprake van een snelle opeenvolging van de op- en afrit.
De aanbevolen hoogte voor een verkeersdrempel is bij een snelheid van 20 of 30 km/uur naar keuze 8 of 12 cm, wat overeenkomt met de aanbevolen hoogtes uit de Richtlijnen voor de toepassing van verkeersdrempels en - plateaus. Verkeersdrempels leiden tot snelheidsverlagingen en dragen daarmee bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid. De 50 km/uur drempels zijn alleen met hoogteverschil van 8 cm leverbaar.

Toepassingen:
- Drempel 20 km/uur-zone: in situaties waar de omstandigheden stapvoets rijden verlangen (b.v. woonerf);
- Drempel 30 km/uur-zone: in 30 km/uur-gebieden waar de situatie dit vereist (b.v. scholen);
- Drempel 50 km/uur-zone: binnen de bebouwde kom waar 50 km/uur acceptabel is maar niet mag worden overschreden;
- Drempel 60 km/uur-zone: in 60 km/uur-gebieden, vooral buiten de bebouwde kom.