logo-print
T (0186) 61 55 00

Geleidingselementen

Om het verkeer in goede banen te geleiden bieden wij u onder andere onderstaande oplossingen. Dit kunnen de minder stabiele Geleideblokken zijn of de meer solide Geleidebanden.
In een industriegebied wordt veel gebruik gemaakt van vooral zwaardere banden zoals de Havenbanden, Anti-parkeerbanden en Port Citybanden.
Daar waar sprake is van het wegzakken van de zijkanten van de weg adviseren wij u onze Giro-L-banden toe te passen maar ook de gewapende Giro Bermtegels vinden hun toepassing bij lichtere verzakkingen.
Voor een duurzame uitrit adviseren wij u de Leicon Trottoirafrit toe te passen en wij wijzen u ook graag op onze onkruidvrije verplaatsbare middengeleider.