logo-print
T (0186) 61 55 00

Nieuws

19 November 2018

Laagwatertoeslag

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen is er al langere tijd sprake van een lage waterstand in de rivieren. Onze grondstoffenleveranciers kunnen hierdoor veel minder kubieke meters grondstoffen per scheepslading meenemen dan gebruikelijk. We hebben hier al enkele maanden mee te maken en naast stagnatie in de productie heeft dit ook voor onze kostprijs enorme gevolgen. Het meest vervelende is dat er nog altijd geen zicht op is wanneer dit probleem een positieve wending gaat krijgen en het kan zomaar zijn dat dit zich tot diep in het voorjaar voortzet.
Planning
Nu de waterstand de laatste tijd nog lager is komen te staan (er is sprake van de laagste stand ooit) komen we in combinatie met de drukte daadwerkelijk in de problemen en zijn eerder besproken levertijden soms niet haalbaar. De aanvoer van de grondstoffen stokt dusdanig dat het elke keer weer spannend is of we de productie kunnen voortzetten. Los van het feit dat wij achter de schermen ons uiterste best doen om op verschillende wijzen de grondstoffen aangeleverd te krijgen, wordt een goede planning van de benodigde leveranties hierdoor nog belangrijker dan dit al eerder het geval was. We vragen u dan ook dringend hieraan mee te werken door zo spoedig mogelijk een juiste planning van de lopende en komende werken aan te leveren. We hopen hiermee met elkaar de problemen zoveel als mogelijk te beperken.

Prijsconsequentie
Tot nog toe hebben wij de prijsconsequenties als gevolg van de lage waterstand intern opgevangen. Het spijt ons u te moeten berichten dat wij nu, gedwongen door deze uitzonderlijke situatie, daadwerkelijk vanaf maandag 26 november 2018 genoodzaakt zijn de gevolgen van de laagwatertoeslag aan u door te berekenen. Wij gaan er vanuit dat u dit met uw opdrachtgever zult bespreken zodat ook zij op de hoogte zijn van dit probleem.

Doorberekenen laagwatertoeslag
De genoemde laagwatertoeslag varieert met de waterstand in de rivieren. Aangezien er tussen de aanvoer van de grondstoffen en de aflevering van de producten een periode zit  van gemiddeld 6 weken zullen de kosten voor het lage water die aan de uiteindelijke opdrachtgever mogen worden doorberekend na het bereiken van een normale waterstand nog 6 weken van kracht zijn.
Aangezien de laagwatertoeslag wekelijks verandert publiceren wij deze op onze website. De laagwatertoeslag is op dit moment van toepassing op onze straatstenen, banden (inclusief parkbanden), tegels en straatmeubilair en om het voor u overzichtelijk te maken gaan wij op onze facturen duidelijk maken over welke producten de toeslag van toepassing is en welk gewicht van toepassing is. Hieronder geven wij de laagwatertoeslagen die op dit moment reeds bekend zijn voor de desbetreffende week. Zodra een nieuwe week bekend is publiceren wij dit op onze website.
  
De op dit moment bekende laagwatertoeslagen zijn:
- week 47: € 3.75 per ton
- week 48: € 4.30 per ton
- week 49: € 4.40 per ton
- week 50: € 2.90 per ton
- week 51: € 2.60 per ton
- week 52: € 2.60 per ton
- week   1: € 2,35 per ton
- week   2: € 2,35 per ton
- week   3: € 2,49 per ton
- week   4: € 2,72 per ton
- week   5: € 2,32 per ton

Indien u aangaande de levertijd nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met onze afdeling expeditie en aangaande de prijs met de afdeling verkoop.
 

Terug naar nieuws