logo-print
T (0186) 61 55 00

Betonstraatstenen Waterpasserend

De toename van het verharde oppervlak en het overgaan op gescheiden rioolstelsels hebben er toe geleid dat het regenwater steeds sneller wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Mede door de verandering van het klimaat is hierdoor dringend een aanpassing van het stedelijk waterbeheer noodzakelijk.
In stedelijke gebieden is het vertraagd afvoeren en gedeeltelijk bergen van regenwater gunstig voor de belasting van het oppervlaktewater en infiltratie naar het grondwater. Giverbo heeft hiervoor een systeem ontwikkeld dat gebruik maakt van bestaande technieken en producten. De combinatie daarvan is echter uniek.