logo-print
T (0186) 61 55 00

Autotunnel


Ook autotunnels zijn door ons in geheel geprefabriceerde uitvoering te leveren, met alle bijbehorende voordelen, zoals een snelle bouwtijd en gegarandeerde kwaliteit.
Tevens is het mogelijk de tunnel als trektunnel uit te voeren.

Afhankelijk van het verkeer dat van de tunnel gebruik maakt, zijn er twee uitvoeringen mogelijk:

- tunnel met beperkte doorrijhoogte
- tunnel met normale doorrijhoogte
Tunnel met beperkte doorrijhoogte
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van prefab tunnelelementen met een inwendige hoogte van 3.00 m.
De breedtematen zijn, evenals bij voetgangers- en fietstunnels, variabel.
Zie de foto’s op blad 18 van een autotunnel, waarbij ter bescherming van voetgangers en fietsers een verhoogd gedeelte is aangebracht.

Tunnel met normale doorrijhoogte
Om grotere tunnels of viaducten voor normaal verkeer te vervaardigen zijn wij meestal genoodzaakt een horizontale voeg in de wanden aan te brengen vanwege het transport over de weg.
Toepasbaar zijn dan U-vormige elementen met verticale of wijkende wanden.
Door twee van deze U-elementen op elkaar te plaatsen en die door middel van voorspanstaven te verbinden, kan een maximale inwendige hoogte van 5.50 m worden verkregen.
Eén of beide U-elementen kunnen met wijkende wanden worden uitgevoerd.

Afhankelijk van de hoogte/breedteverhoudingen en de ligging van de bouwplaats, is het ook mogelijk de tunnelelementen als één koker te produceren en te transporteren.
Ook de toepassing van gestructureerd beton behoort hier tot de mogelijkheden.
Teneinde een lichtopening in het midden te creëren kan een gedeelte van de dekelementen worden weggelaten.

Gemeente Vriezenveen
Breedte: 5.50/6.50 m
Hoogte: 4.40 m
Totale lengte: 15.00 m