logo-print
T (0186) 61 55 00

Pompput

In een situatie waar de afvoer van regen- of afvalwater hoger ligt dan de aanvoer of waar de afvoer over een grote afstand dient te gebeuren, zonder of met gering verval, zal men moeten pompen. De pompinstallatie wordt dan geplaatst in een pompput.
De uitvoering van een pompput kan variëren van een eenvoudige put met een inlaat ten behoeve van de aanvoer en een aansluiting voor een persleiding, meestal PE voor de afvoer, tot een complexe put met meerdere voorzieningen zoals schakelkasten ed. De afmeting van een pompput wordt afgestemd op de grootte van de pomp(en), de afmeting van de aanvoer en eventueel de gewenste bergingscapaciteit.