logo-print
T (0186) 61 55 00

Betonriolering Putten

Putten zijn onmisbaar in een rioolstelsel, ze dienen als inspectietoegang en zijn nodig om rioolstrengen aan elkaar te verbinden. De plaats van de putten wordt bepaald door hoekverdraaiingen, het verschil in diameter van de buis en de totale lengte van de streng. Aan de hand van bestekstekeningen worden puttenstaten en eventueel detailtekeningen gemaakt. Na goedkeuring door de opdrachtgever worden de putten in productie genomen. Alle putten voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Europese norm NEN-EN 1917 en de nationale complementaire norm NEN 7035. Ze zijn gecertificeerd volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9202.