logo-print
T (0186) 61 55 00

Hondenhok

Als een nieuw rioolstelsel aangesloten moet worden op een bestaand stelsel zonder dat deze onderbroken mag worden kan men gebruik maken van een overzetput ook wel hondenhok genoemd. Deze put bestaat uit een schacht zonder bodem en is voorzien van twee metselsparingen tegenover elkaar. Hierdoor kan de schacht over een bestaand riool worden gezet.

Na plaatsing en dichtzetten van de ruimte tussen de bestaande buis en de metselsparing kan een deel van de buis dat zich nu in de put bevindt worden weggezaagd. Het deel dat achterblijft kan in het stroomprofiel worden opgenomen en het nieuwe rioolstelsel wordt op de put aangesloten waardoor het nieuwe stelsel met het oude verbonden is.

Hondenhokken kunnen in principe in iedere standaardafmeting gemaakt worden. De afmeting van het hondenhok wordt bepaald door de diameter van de bestaande buis en de diameter van het nieuwe stelsel. Net als bij standaard putten zal de put in productie worden genomen na goedkeuring van de puttenstaat of tekening.

Voor details zie verwerkingsvoorschriften.