logo-print
T (0186) 61 55 00

Overstortput

Om te voorkomen dat er problemen ontstaan door een te grote wateraanvoer wordt er vaak gebruik gemaakt van een overstortput. Dat kan o.a. door het plaatsen van een overstortmuur, recht of diagonaal in een standaardput of in een daarvoor speciaal gemaakte overstortput. Het maximaal toelaatbare peil in een rioolstelsel is bepalend voor de hoogte van de overstortmuur. De vorm van de muur en locatie in de put hangt af van de te verwachten hoeveelheid afvoer. 

Voor details zie verwerkingsvoorschriften.