logo-print
T (0186) 61 55 00

Perkafscheiding Z-elementen

Door de Z-elementen aan weerszijde goed in de grond te verankeren kunnen hiermee ook hoogteverschillen worden opgevangen. Aangezien het wat kleinere elementlengte betreft vraagt het stellen van de elementen wat meer tijd.