logo-print
T (0186) 61 55 00

Duiker GR1 Rubberring

Omschrijving

- SNELLE MONTAGE
- FLEXIBELE VERBINDING
- TOEPASBAAR BIJ EEN GOEDE
  GRONDSLAG
GR1 RUBBERRINGDUIKERS zijn rechthoekige duikerelementen met een RUBBERRINGVERBINDING. De rubberringen worden fabrieksmatig op de spie-einden van de duikerelementen gelijmd. De GR1 Rubberringduikers worden niet gekoppeld/nagespannen.

De duikers zijn eenvoudig te plaatsen en zijn vooral geschikt om een in hoge mate stabiele duikerconstructie te realiseren in een situatie met een wat betere grondslag. Als fundering kan dan in de meeste gevallen worden volstaan met een goed afgewerkt, verdicht of gestabiliseerd zandbed. Dankzij de rubberringverbinding kunnen de elementen de hoekverdraaiing in de verbinding, veroorzaakt door (geringe) ongelijkmatige zettingen, opvangen, zonder dat de duiker zijn functionaliteit verliest. Doordat de duiker gelijkmatig met de omgeving meezakt, zal de duiker zich niet aftekenen in de weg.

GR1-GB SPECIALE UITVOERING

Giverbo levert ook elementen met een speciaal rubberprofiel waarmee bij een juiste toepassing en verwerking, een waterdichte afdichting kan worden gerealiseerd. Dit betreft het type GR1-GB, waarbij de speciale flexibele voegafdichting in de afzonderlijke duikerelementen geperst wordt. De duikerelementen worden onder compressie geplaatst en kunnen dankzij de flexibiele afdichting nagenoeg alle ongelijkmatige zettingen volgen. Door de, onder nagenoeg alle omstandigheden, blijvende waterdichte voegverbinding zijn deze duikers uitermate geschikt als onderdeel van een rioleringssysteem.