logo-print
T (0186) 61 55 00

Keerwanden Span

Keerwandconstructies worden in vele vormen en afmetingen toegepast, onder meer in de weg- en waterbouw en in de agrarische sector (o.a. voor loodsen) en in de stedenbouw.
Het is hierbij gebruikelijk, dat de ontwerper voor veel van deze ingewikkelde constructies vaak aan ter plaatse storten denkt met alle nadelen van dien, zoals een lange bouwtijd in slechte werkomstandigheden, eventuele langdurige grondwateronttrekking en veel overlast voor de omgeving.
Ook het toezicht ter plaatse vergt aanzienlijke kosten.
Om aan deze bezwaren tegemoet te komen ontwikkelden wij vanuit onze jarenlange ervaring op het gebied van nagespannen, geprefabriceerde duikers en stuwen de Naspan-keerwanden.

Voordelen van nagespannen prefab keerwandconstructies
- korte bouwtijd
- minder wateronttrekking
- lagere bronneringskosten
- gunstige Arbo-omstandigheden
- monolithische constructie
- mogelijkheid van compleet ontwerp en montage in één hand.

Het toepassingsgebied van keerwandconstructies is hierdoor aanzienlijk uitgebreid, omdat praktisch alle wensen op het gebied van keerwanden en keerwandconstructies met deze moderne technieken kunnen worden gerealiseerd.
Veel voorbeelden van toepassingen zult u op deze en de volgende bladen aantreffen.
Verschillende hiervan, met name de bemetselde constructies, zijn reeds jaren geleden door ons geplaatst en functioneren nog steeds tot volle tevredenheid.

De nagespannen prefab constructies kunnen, met alle voordelen van dien, als één monolithisch geheel worden beschouwd. De maximale afmetingen worden bepaald door de transportmogelijkheden van de afzonderlijke elementen. Verschuiving van de elementen ten opzichte van elkaar behoort door naspanning tot het verleden.
Ook zorgt deze naspanning, dat eventuele aslasten over een grote lengte worden gespreid. 

Totaalpakket van keerwanden en keerwandconstructies

Op het gebied van keerwanden en keerwandconstructies bieden wij in principe een totaalpakket aan. Dit houdt in dat wij, behalve voor de levering, het afspannen en injecteren, kunnen zorgen voor het ontwerp, tekenwerk, de statische berekeningen en de volledige plaatsing in het werk. Bekleding met metselwerk, zonder risico op scheurvorming, is mogelijk geworden. In de elementen kunnen ankerrails worden gestort. De voegen kunnen zodanig worden uitgevoerd dat een vloeistofdichte constructie mogelijk is.