logo-print
T (0186) 61 55 00

keerwand bemetseld

Totaalpakket van keerwanden en keerwandconstructies

Op het gebied van keerwanden en keerwandconstructies bieden wij in principe een totaalpakket aan. Dit houdt in dat wij, behalve voor de levering, het afspannen en injecteren, kunnen zorgen voor het ontwerp, tekenwerk, de statische berekeningen en de volledige plaatsing in het werk. Bekleding met metselwerk, zonder risico op scheurvorming, is mogelijk geworden. In de elementen kunnen ankerrails worden gestort. De voegen kunnen zodanig worden uitgevoerd dat een vloeistofdichte constructie mogelijk is.

Ontwerp

De benodigde gegevens, waarmee voor elke keerwandconstructie een zo doelmatig en economisch mogelijk ontwerp wordt gemaakt, zijn de volgende:

- de kerende hoogte van de wand
- het volumegewicht van het te keren materiaal
- de hellingshoek van het te keren materiaal (zogenaamd natuurlijk talud)
- eventuele bovenbelasting
- de wijze van fundatie (op staal of op palen)
- de maximaal toelaatbare gronddrukspanning, of paalbelasting
- eventueel snel wisselende waterstanden
- plaatselijke en/of bijzondere eisen


In het ontwerp worden de eisen ten aanzien van sterkte, vervorming, waterdichtheid, kantelzekerheid en de zekerheid tegen verschuiving, enz. verwerkt.
De wanddikten worden aangepast aan de werkelijk optredende belastingen. Een neusconstructie of een langere voetplaat kan worden toegepast ter verlaging
van de paalbelasting of de gronddrukspanning en ter verhoging van de stabiliteit. Hoekoplossingen kunnen worden uitgevoerd met naspanning in twee richtingen (spankabels op verschillende hoogte).
Bij lage Naspan-keerwanden wordt de constructie ter plaatse van hoeken veelal gedilateerd.

Afmetingen
Voor het vervaardigen van Naspan-keerwanden wordt in onze fabriek van universele, stalen mallen gebruik gemaakt. Door het modulaire malsysteem is een grote mate van flexibiliteit aanwezig. De breedte van de elementen is maximaal 4.00 m, afhankelijk van de elementhoogte.
De voetbreedte en de wanddikte worden afgeleid van de kerende hoogte, de belasting en de tegendruk tegen de voet. Bij hoge elementen bestaat de mogelijkheid, dat de vereiste voetlengte zodanig is, dat de elementen niet meer over de weg te vervoeren zijn. In dat geval wordt de voet voorzien van uitstekende wapening en dient het ontbrekende gedeelte op het werk te worden aangestort.

Montage

In de regel wordt de complete montage van de elementen door ons uitgevoerd, waardoor wij garant kunnen staan voor de goede uitvoering. Zelfs het gehele werk, dus met inbegrip van de benodigde grondwerken, eventuele heiwerkzaamheden, aanvullingen, e.d. kunnen wij verzorgen met behulp van vaste onderaannemers.
De elementen worden voorzien van ingestorte hijsankers of hijsgaten. De hiervoor benodigde hijsbeugels worden tegen statiegeld en franco retournering beschikbaar gesteld.
Nadat de elementen los naast elkaar zijn gesteld, wordt de voeg van ca. 25 mm breedte gevuld met sterke zandcementspecie of desgewenst met krimparme gietmortel.

Voor het dichten van de spankanalen ter plaatse van de voeg, wordt over de volle lengte van de keerwanden een H.P.E.-hogedrukpijp door de spankanalen gestoken, waarin het spanstaal wordt opgenomen. Deze pijp wordt na het spannen volgepompt met injectiespecie voor een volledige bescherming van het spanstaal.
Nadat de voegspecie voldoende is verhard wordt de voorspanning aangebracht en worden de spankabels geïnjecteerd. De verankeringen worden opgenomen in sparingen in de eindelementen en deze sparingen worden
na het afspannen en injecteren met cementspecie volgezet. Toepassing van spansystemen zonder injectie kan in een enkel geval worden overwogen.
Bij toepassing van vloeistofdichte constructies is een spansysteem met volledige aanhechting mogelijk. Indien de montage door derden wordt uitgevoerd kan een serviceploeg beschikbaar worden gesteld. Het koppelen, naspannen en injecteren van de spankabels geschiedt altijd door onze ervaren monteurs die over de benodigde apparatuur beschikken.

Fundatie
Als fundatie voor de Naspan-keerwanden zijn in de regel twee oplossingen mogelijk, afhankelijk van de draagkracht van de ondergrond en de situatie van de keerwand.
Voor een juiste keuze zijn de gegevens van de ondergrond, door middel van sonderingen en/of boringen onmisbaar. Voor een fundering op staal adviseren wij een betonnen stelvloer, direct op de ongeroerde grondslag of op een goed verdichte grondverbetering (zie blad 6). Een onderheide constructie wordt vaak toegepast bij een keerwand langs een waterpartij, waarbij de keerwand wordt uitgevoerd met een verlaagde voorzijde.