logo-print
T (0186) 61 55 00

Duiker GDT Trekduiker/-Tunnel

Een bijzondere wijze van aanbrengen van onze GR3 Spanduikers is die waarbij de duiker door middel van zware trekstangen in zijn geheel onder de weg wordt doorgetrokken.

Het verkeer op de te kruisen weg of spoorbaan hoeft hierbij niet te worden onderbroken. Deze trekmethode is door ons ontwikkeld vanuit een jarenlange ervaring met geprefabriceerde en nagespannen constructies en is inmiddels met veel succes toegepast op vele plaatsen in allerlei situaties en grondsoorten.

Grote voordelen van de trekduiker zijn:
- minimaal grondverzet, dus geringe kans op nazakkingen en daarmee op extra onderhoud
- grote mate van nauwkeurigheid
- uitvoering zonder overlast voor het verkeer
- geen stootplaten nodig

De elementen voor een trekduiker worden uitgevoerd als type SPANDUIKER. De minimale breedte en hoogte waarbij de grond nog mechanisch kan worden afgevoerd bedraagt respectievelijk 1.50 en 1.00 m.