logo-print
T (0186) 61 55 00

Fundatie

Fundatie
Afhankelijk van de verkeersbelasting en de draagkracht van de ondergrond kunnen verschillende typen fundering worden toegepast. Alle hiervoor benodigde materialen, zoals funderingsplaten, kespen en dooslandhoofden, kunnen door ons pasklaar geprefabriceerd, geleverd en zonodig in het werk worden gemonteerd.

Fundatie op staal
Indien de draagkrachtige grondlaag dicht onder het maaiveld ligt, zijn gestandaardiseerde fundatieplaten toepasbaar, eventueel in combinatie met een grondverbetering.
Bij de uitvoering dient veel aandacht besteed te worden aan een optimale verdichting van de ondergrond en een voldoende afstand tot de taludlijn, zodat de stabiliteit van de fundatie gewaarborgd is en blijft.


Ligt de draagkrachtige grondlaag op een grotere diepte, circa 1.50 à 2.00 m beneden het maaiveld, dan kunnen T-vormige fundatie-elementen worden toegepast. De afmetingen van deze elementen worden aangepast aan de aanlegdiepte, de bovenbelasting en de toelaatbare grondspanning.
Bij smalle bruggen en viaducten kunnen deze fundatieelementen uit één stuk worden geleverd, terwijl bij bredere bruggen ook nagespannen keerwanden kunnen worden gebruikt (zie hoofdstuk Keerwanden). 
Gecombineerde fundatie
In voorkomende gevallen is het mogelijk de middenpijlers te onderheien en de landhoofden met prefab fundatieplaten op staal te funderen. Dit kan zich voordoen wanneer één van de oevers zeer moeilijk bereikbaar is en een geringe zetting daar geaccepteerd kan worden.

Fundatie op palen
Fundatie op palen is mogelijk door gebruik te maken van betonnen of houten palen, de laatste voorzien van betonopzetters.
In verband met toleranties van het heiwerk kan voor niet te brede bruggen een door ons vervaardigde prefab kesp worden toegepast. Met behulp van tijdelijke ondersteuningskransen, geklemd rond de palen, kan deze kesp direct op de gesnelde paalkoppen worden gesteld. Na het zuiver afstellen, dienen de sparingen in de kesp met goede beton te worden gevuld.
Na het verharden van deze beton kunnen de ondersteun ingskransen worden verwijderd. Voor bredere bruggen moeten de kespen in principe ter plaatse worden gestort. De hiervoor benodigde berekeningen en tekeningen kunnen door ons aan u worden verstrekt. Door toepassing van speciale elementen is het mogelijk een doosvormig landhoofd te maken.

Fundatie op pendels
Aan een brug of viaduct met tussensteunpunten kan, door toepassing van prefab pendels in plaats van een normale paalfundering, een fraaier uiterlijk worden gegeven. In de ter plaatse te storten fundatie worden daartoe ankers voor spanstaven ingestort.

Na het stellen worden de pendels verticaal aan de fundatie gespannen, zodat een solide constructie ontstaat. De vormgeving van de pendels, waarin grote openingen voor een rank aanzien kunnen zorgen, wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
Gemeente Amersfoort, Lengte 107.00 m Breedte 5.40 m Giro-randligger.