logo-print
T (0186) 61 55 00

ZOAB inlaat

Download CAD-tekening

Omschrijving

Indien een trottoirkolk toegepast wordt in combinatie met ZOAB moet deze voorzien zijn van een ZOAB inlaat. De teruggeplaatste afgeronde inlaatopeningen zijn hoger, waardoor het hemelwater ongehinderd via het open asfalt de kolk in kan stromen.