logo-print
T (0186) 61 55 00

Girustiek stenen

KLEUREN / BEWERKINGEN

kleur nader te bepalen
Zoals bekend blijven gebakken straatstenen naar de toekomst toe hun kleur en daarmee hun waarde houden. Het meest gewild zijn hierbij zelfs de gebruikte gebakken waal- en dikformaten. Met de Girustiek gebakken steen is er een steen op de markt gekomen waarmee u een straat of plein kunt voorzien van een nieuw plaveisel zonder dat dit ten koste gaat van het nostalgische karakter.
De Girustiek-stenen hebben een onbezand oppervlak en zijn mechanisch verouderd. Er ontstaat hierdoor een nieuwe gebakken straatsteen met afgesleten kanten zoals bij gebruikte straatstenen.