logo-print
T (0186) 61 55 00

Vispassages

Stuwen, dammen of sluizen vormen een obstakel voor vismisgratie.

Vispassages hebben tot doel om de hinder en blokkades welke vissen ondervinden van deze obstakels weg te nemen en er zo voor te zorgen dat de vissen de hoger gelegen waterlopen kunnen bereiken.  De meest gangbare vispassages kunnen in beton, staal of kunststof (HDPE) worden uitgevoerd en worden als een soort by-pass veelal direct naast een kunstwerk aangelegd.
Deze vispassages bestaan uit een soort lange kokerduikers met daarin schotten met openingen welke afwisselend links en rechts en trapsgewijs aangebracht worden. De bodem wordt bedekt met een stortsteen.  Hierdoor ontstaat een niet te harde waterstroming met de nodige rustplaatsen en kunnen vissen en bodemkruipers eenvoudig stroomopwaarts zwemmen en zo de stuw of dam passeren. Ook behoren speciale palingstuwen en terugslagkleppen welke vispasseerbaar zijn tot het leveringsprogramma.
Afhankelijk van de gestelde eisen worden deze vispassages altijd op maat gemaakt.