logo-print
T (0186) 61 55 00

Klepstuw

Klepstuwen zijn geschikt voor bovenstrooms peilbeheer. Kenmerkend voor dit type stuw is dat de roestvast stalen klep in een betonnen bak of put gemonteerd dient te worden waarbij de klep middels rubbers afdicht tegen de betonnen wand. De aandrijving vindt plaats door middel van tandheugels of kabels.