logo-print
T (0186) 61 55 00

Portaal of Samengestelde Duiker GR6 met cementvoeg

Omschrijving

- UITVOERING ZONDER BODEM
- UITVOERING ZONDER DEK
De GR6 PORTAAL of SAMENGESTELDE duikers zijn, afhankelijk van de toepassing, duikerelementen zonder bodem of zonder dek. Ze worden bijvoorbeeld toegepast als grachtelementen of in combinatie met een ter plaatse vervaardigde vloer. GR6 portaal of samengestelde duikers kunnen worden uitgevoerd met rubberring, als koppelduiker of als geheel nagespannnen constructie.

GDP Portaal of Samengestelde duikers met cementvoeg, zonder bodem of zonder dek, kunnen worden toegepast in alle maten en uitvoeringen en deze elementen worden gekoppeld of nagespannen. Deze kunnen op drie manieren worden gebruikt:
  • als element zonder bodem, een zogeheten portaalelement;
  • als element zonder dek, als een keerbak of gootconstructie;
  • als een combinatie van beide, ten behoeve van een duikerelement met grote inwendige hoogte.
Soms zijn de GR6 duikers ook leverbaar als koppelduiker en/of rubberringduiker.


Constructie
De elementen kunnen los naast elkaar worden gesteld in een uitvoering als aangegeven bij de duikers van het type GR2 Koppelduiker of in nagespannen GR3 uitvoering.
De verbinding tussen de elementen onderling geschiedt dan op overeenkomstige wijze.
Toepassingen
De U-elementen zijn in de uitvoering als portaal geschikt voor het maken van bergingskelders en overkluizingen. De bodemplaat wordt dan als constructieve vloer in het werk gestort. In de uitvoering zonder dek zijn ze geschikt als gootelementen en leidingkokers, al dan niet met losse betondeksels, maar ook om onderheide grachten met boven de waterspiegel gelegen ondersteuningen te vormen. In deze laatste uitvoering is het mogelijk de wanden uit te voeren in structuurbeton of met metselwerk.