logo-print
T (0186) 61 55 00

Dubbele Duiker GR4

Omschrijving

- VOOR EXTRA BREDE DUIKERS
- DE TUSSENWAND ZORGT VOOR
  EEN BESPARING IN BETON
  EN WAPENING
De GR4 DUBBELE duikers zijn met name geschikt voor gevallen waarin brede duikers worden toegepast. Ze zijn een kostenbesparend alternatief voor brede enkelvoudige duikers of in een situatie waar een aantal duikers parallel aan elkaar wordt aangebracht, waarbij verschillende vloeistoffen in de duiker gescheiden moeten blijven. De compartimenten in een GR4 Dubbele duiker kunnen onderling verschillende doorsneden hebben. Meervoudige uitvoeringen zijn mogelijk met een verbinding door middel van een rubberring, met cementvoeg en met gietmortelvoeg.

De GR4 dubbele duikers zijn bijzonder geschikt voor de aanleg van ongelijkmatig belaste duikers in minder goede tot slechte ondergrond. Ook zijn ze een juiste keuze wanneer de gronddekking op de duiker minimaal is. De nagespannen constructies worden opgebouwd uit kokerelementen die, door gebruik te maken van voorspanning met nagerekt staal, één constructief geheel vormen. Het is relatief eenvoudig een ontwerp met nagespannen GR4 Dubbele spanduikers te laten voldoen aan specifieke belasting- of andere eisen, namelijk door de voorspanning aan te passen. De dikte van wanden, dek en bodem en de hoeveelheid voorspanning worden voor elke duiker afzonderlijk berekend. De voegconstructie bestaat uit een harde zandcementspecievoeg of, in het geval van een waterdichte constructie, een gietmortelvoeg. Hiervoor verwijzen wij u naar de GR4 Dubbele spanduiker met gietmortelvoeg.

Nagespannen GR4 Dubbele spanduikers hebben een groot aantal constructieve voordelen, zoals:
  • verlagen van de grondspanning
  • spreiden van geconcentreerde aslasten
  • opnemen van zowel verticale als horizontale krachten
  • overnemen van de functie van een kesp in een onderheide fundatie
  • mogelijkheid tot gefaseerd aanbrengen
  • mogelijkheid tot uitvoering als trekduiker.

Gewichtsbesparing

Duikers van het type GR4 werden door ons ontwikkeld speciaal om gewicht te besparen op elementen met een grote inwendige breedte: de dikte van dek, wanden en bodem kan aanzienlijk worden gereduceerd door het aanbrengen van een of meerdere tussenwanden. Een duiker met een doorstroombreedte van bijv. 6.00 m kan op deze wijze als duiker van tweemaal 3.00 m worden gerealiseerd met interessante besparingen op gewicht en kosten. Ook bij transport en montage levert deze constructie belangrijke voordelen op.

De maximale breedte bedraagt 12.00 m. In de meeste gevallen worden deze elementen in de lengterichting nagespannen overeenkomstig het type GR3. Ook een af te sluiten duiker leent zich voor een uitvoering als dubbele duiker, omdat de beide openingen apart bediend kunnen worden. Bij storing of onderhoud blijft de afvoer steeds (zij het gedeeltelijk) gehandhaafd. 

constructie

De voegconstructie van dit type duikers is een zandcementspecievoeg. De minimale wanddikte van de elementen is 200 mm; dit is inherent aan de eisen van het spansysteem. De dikte van de wanden, dek en bodem wordt per geval afzonderlijk berekend. Het langsmoment in de duiker wordt berekend uit de optredende belastingen en de tegendruk van de grond volgens het systeem van een elastisch ondersteunde ligger.
Uit dit langsmoment worden de plaats en het aantal spaneenheden voor elke duiker bepaald.
Als voorspansysteem wordt gebruik gemaakt van span-kabels, elk samengesteld uit twee, vier of meer ½”-strengen. De werkvoorspanning bedraagt respectievelijk ca. 220 of 440 kN per spaneenheid. Voordeel van deze constructie: van openstaan of openraken van de voegen is geen sprake meer (belangrijk voor een constructie die vrijwel onbereik-baar onder de grond verdwijnt) terwijl met name bij de GR4-duikers aanzienlijke besparingen op de fundering kunnen worden gerealiseerd. Indien de opdrachtgever een absoluut waterdichte koker wenst, dient de voegconstructie te worden uitgevoerd met een gietmortelvoeg.

Bergingskelder

De constructie met dubbele duikers is bijzonder geschikt om toegepast te worden als bergbezinkbassin, door de mogelijkheid om met relatief lichte elementen grote overspanningen te realiseren.

Speciale uitvoeringen

Wij kunnen ook elementen vervaardigen met drie of vier openingen of met een excentrische middenwand. In dit laatste geval kan men het smalle gedeelte als leidingkoker benutten.