logo-print
T (0186) 61 55 00

GR3 Spanduiker

Omschrijving

- monoliet geheel
- ook geschikt voor minder goede
  grondslag

- verzekert ook een lange levensduur
  van de constructie

De GR3 SPANDUIKER is bijzonder geschikt voor de aanleg van ongelijkmatig belaste duikers in minder goede tot slechte ondergrond. Ook zijn ze een juiste keuze wanneer de gronddekking op de duiker minimaal is. De nagespannen constructies worden opgebouwd uit kokerelementen die, door gebruik te maken van voorspanning met nagerekt staal, één constructief geheel vormen. Onder primaire wegen, spoorwegen en bij een minder goede grondslag is de GR3 spanduiker de juiste keuze.
Duikers van het type GR3 worden door ons dan ook geadviseerd onder provinciale en rijkswegen en autosnelwegen bij minder goede ondergrond en geringe gronddekking.
Ook zodra aan het ontwerp specifieke belastingen en/of eisen worden gesteld, kunnen de GR3-duikerelementen hieraan voldoen door het aanpassen van de naspanning.

Constructie

De voegconstructie van dit type duikers is een zandcementspecievoeg. De minimale wanddikte van de elementen is 200 mm; dit is inherent aan de eisen van het spansysteem. De dikte van de wanden, dek en bodem wordt per geval afzonderlijk berekend. Het langsmoment in de duiker wordt berekend uit de optredende belastingen en de tegendruk van de grond volgens het systeem van een elastisch ondersteunde ligger.
Uit dit langsmoment worden de plaats en het aantal spaneenheden voor elke duiker bepaald.
 
Als voorspansysteem wordt gebruik gemaakt van span-kabels, elk samengesteld uit twee, vier of meer ½”-strengen. De werkvoorspanning bedraagt respectievelijk ca. 220 of 440 kN per spaneenheid. Voordeel van deze constructie: van openstaan of openraken van de voegen is geen sprake meer (belangrijk voor een constructie die vrijwel onbereik-baar onder de grond verdwijnt) terwijl met name bij de GR3-duikers aanzienlijke besparingen op de fundering kunnen worden gerealiseerd. Indien de opdrachtgever een absoluut waterdichte koker wenst, dient de voegconstructie te worden uitgevoerd met een gietmortelvoeg.

Fundatie

Het opneembare vermogen in de lengterichting van deze duiker is zeer groot. Daarom is een houten stelraam of een vlak afgewerkte zandcementstabilisatie van minimaal 0.30 m dikte (zelfs bij een slechte ondergrond, zoals veen) als stelmogelijkheid voldoende, doch ook een ongewapende stelvloer of prefab betonnen onderslagbalken worden vaak toegepast. 

VOORDELEN

De duikers van het type GR3 munten uit door een groot aantal voordelen die hier beknopt zijn weergegeven:

- Spreiding van de geconcentreerde lasten
Ondanks de plaatselijke belastingsconcentraties op het dek van de duiker, bijvoorbeeld onder autowegen, is een gelijkmatige drukoverdracht op de ondergrond gewaarborgd.

- De duiker voegt zich naar het weglichaam
Deze eigenschap volgt uit het voorgaande: de duiker richt zich naar eventuele zetting van het weglichaam, zodat geen aftekening in het wegdek zal ontstaan.

- Bestand tegen torsie
Torsie, die kan ontstaan door invloed van het verkeer (vooral bij geringe gronddekkingen) wordt volledig door de naspanning opgenomen.

- Bestand tegen horizontale krachten
Deze krachten, die kunnen ontstaan door de invloed van het verkeer of door een variatie in gronddekking, worden eveneens door de naspanning opgenomen. De voegen blijven gesloten en dus kan er geen ontgronding    
plaatsvinden.

- Montage in gedeelten
De duiker van het type GR3 kan in gedeelten worden gemonteerd, waardoor het mogelijk wordt om onder een autoweg een duiker gefaseerd uit te voeren, zonder dat de weg behoeft te worden afgesloten.- Dragende constructie
Bij toepassing van een fundatie op palen kan de nagespannen duikerconstructie de functie van de langskespen of fundatieplaat overnemen, mits de stelmogelijkheid aanwezig blijft. Een dergelijke toepassing van het type GR3 kan interessante besparingen betreffende het aantal palen opleveren.

- Verlaging van de grondspanning
Bij toepassing van een nagespannen duiker van het type GR3 is het eerder mogelijk op staal te funderen. De langsvoorspanning zorgt voor een spreiding van de bovenbelasting, waardoor de maximale grondspanning die  
optreedt onder de duiker belangrijk wordt verminderd. Afhankelijk van de weerstand van de ondergrond en de buigstijfheid van de duiker kan deze vermindering zodanig zijn, dat (met het oog op de toelaatbare  
grondspanning) een paalfundering onnodig is.

- Direct bereden duikers
Indien de duiker ten opzichte van het wegdek hoog is gelegen, kan de asfaltlaag direct op het duikerdek worden aangebracht. De voorspanning in het dek zorgt dan voor voldoende spreiding van de geconcentreerde
lasten, zodat een extra druklaag overbodig is.

- Uitvoering als trekduiker
Het is mogelijk een nagespannen duiker onder een drukke weg door te trekken, zonder dat het verkeer daarvan noemenswaardige overlast ondervindt.