logo-print
T (0186) 61 55 00

Opslagvakken

Fundatie

Indien de Top-keerwand gebruikt wordt voor het keren van verontreinigde grond, is in de regel een vloeistofdichte betonvloer de fundatie, mede in verband met het voorkomen van bodemvervuiling. Ook in andere situaties is het gebruikelijk om een betonnen vloer toe te passen. De ondergrond dient in alle gevallen goed draagkrachtig te zijn, zodat de optredende grondspanningen opgenomen kunnen worden met voldoende veiligheid en de kans op zettingen uitgesloten wordt.
Dit laatste is vooral daar van belang waar de opslagplaats regelmatig gevuld en ontruimd wordt of waar sterk wisselende belastingen, ook in de lengterichting van de wanden, kunnen optreden.
In alle gevallen dienen de horizontale krachten uit de belasting te worden opgenomen; met andere woorden, de elementen moeten gefixeerd worden tegen horizontale verschuiving over de vloer.

Toepassing

Top-keerwanden zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik in omstandigheden waar grotere belastingen optreden.
Daarom zijn onderstaande toepassingen gebruikelijk:
- voor de opslag van sterk verontreinigde grond met grotere bovenbelasting;
- voor de opslag van los te storten materialen, die met zwaar materieel worden aangevuld en eventueel aangereden;
- voor milieustraten, los- en laadstations met bijbehorende opritten, die hellend kunnen worden uitgevoerd;
- voor kademuren met verkeersbelasting erachter;
- voor keerwandconstructies uitgevoerd in structuurbeton waar de diepte van de structuur zodanig is, dat de wanddikte van de
  Giro-keerwand te gering is.
Milieuklasse
Top-keerwanden voor de opslag van vuile grond kunnen worden uitgevoerd met een vergrote betondekking, zodat ze voldoen aan een milieuklasse 5. Voor andere toepassingen kan ook met een lagere milieuklasse worden volstaan.

Voegconstructie
De voeg tussen de elementen kan op dezelfde wijze als bij de Giro-keerwanden worden uitgevoerd, dus met een V-vormige sparing in de wand, waarin een nylonkous kan worden aangebracht.
Vaak worden de zijkanten van de elementen ook vlak uitgevoerd, waarbij de afdichting kan geschieden met bijvoorbeeld compressieband of met een elastisch blijvende kit. Al deze verbindingen vormen een gronddichte voeg.