logo-print
T (0186) 61 55 00

Disclaimer

Alle op onze websites gepresenteerde informatie is door ons met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en wij gaan er vanuit dat u veel gemak zult hebben van het bezoeken van onze websites. Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend ons verkoopteam benaderen en indien gewenst een vertegenwoordiger op bezoek krijgen. 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan onze websites besteden kunnen wij helaas niet garanderen dat er zaken foutief vermeld zijn op de websites van Giverbo B.V. Getoonde teksten, afbeeldingen, tekeningen, kleuren en niet nader te benoemen specificaties van producten kunnen op de website afwijken en niet overeenkomen met de werkelijkheid. De informatie op de sites is bovendien aan verandering onderhevig zeker gezien ons brede leveringspakket. Wij behouden daarom ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Ook kan er verouderde informatie op de website staan. Voor de laatste informatie neemt u contact op met onze verkoopafdeling.
Eventuele verwijzingen naar websites die niet door Giverbo B.V. worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen kunnen wij niet instaan voor de informatie, functionaliteit en kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op deze websites worden aangeboden.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op onze websites opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn en blijven ons eigendom.
De directie van Giverbo B.V., en haar medewerkers en/of bij de websites betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie op onze sites en/of naar andere verwezen websites.
Vertrouwende u hiermee duidelijk te hebben gemaakt dat wij ons uiterste best doen onze websites zo goed als mogelijk up to date te houden en zoveel als mogelijk beschikbaar te laten zijn en behoorlijk te laten functioneren.  Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid in deze.

E-mail
Een e-mail kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten en is alleen bedoeld voor de geadresseerde. Als u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hierin op de hoogte te brengen, het e-mailbericht te retourneren en de bestanden vervolgens te verwijderen. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. Giverbo is niet aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie in dit bericht.
Copyrights Giverbo B.V.