logo-print
T (0186) 61 55 00

Disclaimer

Websites
Alle op onze websites gepresenteerde informatie is door ons met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en wij gaan er vanuit dat u veel gemak zult hebben van het bezoeken van onze websites. Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend ons verkoopteam benaderen en indien gewenst een vertegenwoordiger op bezoek krijgen. 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan onze websites besteden kunnen wij helaas niet garanderen dat er zaken foutief vermeld zijn op de websites van Giverbo B.V. Getoonde teksten, afbeeldingen, tekeningen, kleuren en niet nader te benoemen specificaties van producten kunnen op de website afwijken en niet overeenkomen met de werkelijkheid. De informatie op de sites is bovendien aan verandering onderhevig zeker gezien ons brede leveringspakket. Wij behouden daarom ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Ook kan er verouderde informatie op de website staan. Voor de laatste informatie neemt u contact op met onze verkoopafdeling.
Eventuele verwijzingen naar websites die niet door Giverbo B.V. worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen kunnen wij niet instaan voor de informatie, functionaliteit en kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op deze websites worden aangeboden.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op onze websites opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn en blijven ons eigendom.
De directie van Giverbo B.V., en haar medewerkers en/of bij de websites betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie op onze sites en/of naar andere verwezen websites.
Vertrouwende u hiermee duidelijk te hebben gemaakt dat wij ons uiterste best doen onze websites zo goed als mogelijk up to date te houden en zoveel als mogelijk beschikbaar te laten zijn en behoorlijk te laten functioneren. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid in deze.


E-mail
Een e-mail kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten en is alleen bedoeld voor de geadresseerde. Als u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hierin op de hoogte te brengen, het e-mailbericht te retourneren en de bestanden vervolgens te verwijderen. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. Giverbo is niet aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie in dit bericht.


Vorst en dooizouten
De invloed van vorst- en dooizouten op betonproducten valt niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom niet uitsluiten dat dit zijn uitwerking heeft op de betonelementen en hierop kunnen wij dan ook geen garanties geven.
In Europa worden strenge voorschriften gehanteerd voor met name het gebruik van strooizout bij zogenaamd 'jong beton'. Mede omdat de productiedata en leverdata elkaar overwegend snel opvolgen én om de duurzame kwaliteit van onze betonproducten te kunnen behouden, adviseren wij om gedurende een periode van ten minste zes weken na levering van de materialen geen strooizouten te gebruiken.


Kleurverschillen    
Onze betonproducten worden met natuurlijke grondstoffen geproduceerd. Deze grondstoffen zijn onderhevig aan bepaalde kleurnuances. Zodoende zijn kleurverschillen zelfs in eenzelfde productieserie nooit geheel uit te sluiten. Alhoewel wij onze grondstoffen met zorg selecteren en behandelen vormen kleurverschillen geen reden om onze producten te weigeren c.q. in prijs te verlagen dan wel te reclameren.


Kalkuitslag
Een belangrijk onderdeel van ons assortiment betreffen de betonnen bestratingsproducten.
Aan het oppervlak van beton of metselwerk is soms een witte uitslag zichtbaar, die kalkuitslag of kalkuitbloei wordt genoemd. Deze kalk wordt gevormd bij de verhardingsreactie van cement met water en wordt door vochttransport in de poriën naar het oppervlak gebracht. Ondanks alle zorgvuldigheid bij de productie van beton en de uitvoering van betonwerk, is dit verschijnsel niet volledig uit te sluiten. Kalkuitslag heeft geen negatieve invloed op de sterkte of de duurzaamheid van een constructie. Bovendien verdwijnt de uitslag op langere termijn vaak vanzelf. Maar de visuele beleving van een beton-, gevel- of straatoppervlak, kan door kalkuitslag zo negatief zijn, dat een opdrachtgever het onacceptabel vindt.
 
Waar komt de kalk vandaan?
Wanneer water en cement met elkaar in contact komen, reageren ze met elkaar (hydratatie). Er ontstaat cementsteen. Tijdens deze reactie wordt tevens een aanzienlijke hoeveelheid zogenaamde vrije kalk (calciumhydroxide) gevormd. Deze is voor een deel opgelost in het water dat zich in de poriën van het beton bevindt. Als de vrije kalk in het poriewater in aanraking komt met de buitenlucht, dan reageert het met kooldioxide (CO2) uit de lucht. Deze reactie heet carbonatie en het product dat ontstaat calciumcarbonaat. Het is wit van kleur en moeilijk oplosbaar in water.
 
Of er zichtbare, witte kalkuitslag ontstaat, is afhankelijk van de plaats waar het calciumcarbonaat wordt gevormd. Als de carbonatie plaatsvindt onder het betonoppervlak, in de (uitdrogende) poriën, is er niets merkbaar.
 
Het is raadzaam om kalkuitslag in eerste instantie niet te verwijderen aangezien het proces mogelijk nog niet verstopt is en dus na het verwijderen gewoon weer terugkomt. Daarnaast bestaat de kans dat het betonoppervlak bij het verwijderen wordt aangetast waardoor het uiterlijk van de elementen wordt gewijzigd.
 
Kalkuitslag zal in de loop der tijd door blootstelling aan weer en wind en in de meeste gevallen binnen een jaar verdwenen zijn, waarbij het geheel een meer en meer gelijkmatig uiterlijk zal gaan vertonen.
Aangezien kalkuitslag een natuurlijk proces is kan dit geen reden zijn tot afkeur van het geleverde product, prijsverlaging of reclamatie. Ondanks alle zorgvuldigheid bij de productie van de betonelementen, is dit verschijnsel helaas niet uit te sluiten.


Verhard in de mal/direct ontkist productie
Ons brede leveringsprogramma vraagt ook om verschillende productiemethoden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een productie verhard in de mal (wetcast) en direct ontkiste productie (drycast).
De voorkeur qua productiemethode hangt af van de toepassing van de producten. Het meest kenmerkend voor direct ontkist producten zijn een relatief korte productietijd, hoge repeteerbaarheid met standaard maatvoeringen en een 'open' oppervlaktestructuur met een hoge vorst- en dooizoutbestandheid. De open structuur kenmerkt zich door meer luchtbelvorming aan het oppervlak. Deze luchtbelletjes zijn inherent aan het proces en vormen derhalve geen reden voor annulering, prijsverlaging of reclamatie.
Verhard in de mal producten zijn dichter qua structuur (weinig tot geen luchtbellen in zichtvlakken). Het meest kenmerkend voor verhard in de mal producten is de hoge mate van maatwerk en maatvastheid.


Oer
Roestvlekken op het betonoppervlak kunnen ontstaan door verontreinigingen in het beton of het daarin verwerkte toeslagmateriaal, vaak door de aanwezigheid van oerhout of ijzerverbindingen. Ook in toeslagmateriaal van natuurlijke winningen, zowel bij rivier-, land- als zeewinningen, kunnen ijzerverbindingen voorkomen. Vaak betreft het ijzersulfide, bijvoorbeeld pyriet.
De in het toeslagmateriaal aanwezige ijzerverbindingen komen vaak heel lokaal en in zo geringe mate voor, dat de gebruikelijke beproeving van toeslagmaterialen volgens de norm deze verontreiniging niet zichtbaar maakt.
Ondanks strenge controles en kwaliteitseisen is het niet te voorkomen dat genoemde verbindingen in het gebruikte toeslagmateriaal aanwezig zijn.
Eventuele roestplekken op het oppervlak zijn hierdoor helaas niet te voorkomen. Zij hebben geen enkele invloed op de kwaliteit van de producten en geven derhalve geen reden tot reclamatie, annulering of prijsverlaging.


Vervoer
Voor het vervoer van haar producten maakt Giverbo B.V. sinds haar oprichting gebruik van de diensten van Zijderhand Transport bv, al vele jaren een begrip in de transportwereld. Zijderhand Transport bv beschikt over een modern wagenpark voorzien van boordcomputers met GPS volgsysteem. Tevens maakt een efficiënte rittenplanning onderdeel uit van de gehele leveringsketen en garandeert minimaal leeg gereden kilometers. Via telematica worden de data van de wagens dagelijks verzameld en op deze manier wordt de prestatie per chauffeur en voertuig gecontroleerd. Alles met als uitgangspunt het milieu niet onnodig te belasten. Hierdoor is onder andere ingesteld dat, wanneer een wagen langer dan 1 minuut stationair loopt, hij vanzelf uit gaat.
Bovendien zijn  alle wagens begrensd op 84 km/u, hetgeen milieutechnisch gunstig is. De normale begrenzing van vrachtwagens bedraagt 87 km/u, maar Zijderhand heeft verder begrensd om nog meer brandstof te besparen.
Vanaf december 2020 is tevens de eerste hybride vrachtwagen in bedrijf. Deze is in staat om elektrisch aangedreven de bouwplaats op te rijden zodat er geen onnodige CO2 uitstoot op de bouwplaats is. In combinatie met een op “blauwe diesel” aangedreven meeneemheftruck is er zo min mogelijk uitstoot op de bouwplaats.

Met zo'n 15 wagens uitgerust met laadkranen verzorgt Zijderhand Transport bv voor Giverbo B.V. het vervoer van vele soorten en maten producten voor weg- en waterbouw van de productielocatie naar de meest uiteenlopende bouwlocaties. Vrachtwagens veelal in de kleuren van Giverbo B.V. met een moderne uitstraling en voorzien van chauffeurs met tientallen jaren ervaring op het gebied van producten voor de weg- en waterbouw, die daarnaast VCA-gecertificeerd zijn.

De kranen waarmee de goederen standaard geladen en gelost worden zijn ook geschikt om de zogenaamde “blauwe diesel” te tanken (HVO diesel), dit is diesel op plantaardige basis welke de CO2 uitstoot drastisch vermindert. 
Periodiek worden kranen e.d. getest ter voorkoming van stukgaan, zodat de werkzaamheden zonder uitval van installaties kunnen plaatsvinden 

Inmiddels voldoen alle wagens aan de strengste milieunorm, Euro 6!
De Europese emissiestandaard is de emissienorm voor voertuigen die in de Europese Unie van kracht is. De emissiestandaard wordt voortdurend strenger: voertuigen mogen steeds minder schadelijke stoffen in het milieu-uitstoten. Door de Europese Unie is de emissiestandaard meerdere keren gewijzigd:
 
Euro I,     Euro 1 of Euro1 (Europese richtlijnen 70/220/EEC, 91/444/EEC,
                93/59/EEC, 96/69/EC en 91/542/EEC) werd de emissiestandaard
                voor voertuigen in de Europese Unie in 1992.
Euro II,    Euro 2, Euro2 of EC 96 (Europese richtlijnen 94/12/EC, 96/69/EC
                en 91/542/EEC) is de emissienorm voor voertuigen die in de Europese
                Unie in 1995 van kracht werd.
Euro III,   Euro 3 of Euro3 (Europese richtlijn 98/69/EC) is de emissiestandaard
                voor voertuigen die van kracht werd in de Europese Unie in 1999.
Euro IV,   Euro 4 of Euro4 (Europese richtlijn 98/69/EC) is de emissienorm voor
                voertuigen die in de Europese Gemeenschap in 2005 geïntroduceerd
                werd. De Euro IV-norm werd van kracht in oktober 2006.
Euro V,   Euro 5 of Euro5 (Europese richtlijn 99/96/EC) is de emissienorm voor
                voertuigen die in de Europese Unie in oktober 2009 van kracht werd.
Euro VI,  Euro 6 of Euro6 is de emissienorm voor voertuigen die in de Europese
                Unie op 31 december 2013 van kracht is geworden voor nieuwe personen-
                wagens. 
Alle wagens zijn bovendien voorzien van 360° camera’s hetgeen de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom en op de bouwplaats ten goede komt.
 
Voortdurend wordt er met de klant meegedacht om zo tot de beste logistieke oplossingen te komen. De ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen en vormen van aandrijving worden op de voet gevolgd om de beste transportoplossing te kunnen blijven bieden.
Copyrights Giverbo B.V.